La venda de pisos torna a caure un 33% anual el febrer, un 5% a Girona

El mercat de l'habitatge acumula dos anys continuats de descens de les compravendes

A Girona, les vendes de pisos van caure el febrer un 5,5%. Els immobles venuts van ser 673, davant els 712 que es van vendre fa un any. També en aquest cas cauen les vendes de pisos de nova construcció, un 8,5% fins als 302, i cauen també, però menys, les vendes dels pisos de segona mà, un 3%, fins als 371. Del conjunt de 673 pisos venuts, 654 eren de venda lliure i 19 de règim protegit.

El passat febrer es van vendre a Catalunya 4.360 pisos, dues terceres parts del volum total de vendes que hi va haver el mateix mes del 2011. Van caure tant les vendes de pisos de segona mà, un 37% menys, com els de nova construcció, un 27% menys. En concret, van canviar de mans 2.408 pisos de segon ús (quan el 2011 se'n van vendre 3.820) i 1.952 pisos d'obra nova (quan un any abans se n'havien venut 2.669).

Per modalitat d'habitatge, els pisos de venda lliure cauen el febrer un 31%, han canviat de mans 4.128 pisos, mentre que les vendes dels pisos en règim protegit, 232, cauen per sobre d'un 55%.

Barcelona i Lleida registren els màxims descens

La demarcació de Barcelona és la que registra, tant en percentatge com en nombre absolut, el descens més elevats de les vendes de pisos. En total, aquestes han caigut un 42%. El febrer van canviar de mans 2.638 pisos, poc més de la meitat de les operacions que es van registrar el 2011 i que se situaven en 4.571.

Del total d'operacions registrades aquest febrer, 1.535 van ser pisos de segona mà i 1.103 eren de nova construcció, en aquests casos, les vendes cauen en termes anuals un 45% i 38%, respectivament. De tot el conjunt, 2.513 van ser pisos de venda lliure, i 125 de règim protegit.

També a Lleida es va registrar un alt percentatge de caiguda de les vendes, fins a un 30%. En total es van vendre o comprar el febrer 249 pisos, dels quals 138 eren de segona mà i 111 de nova construcció. Per aquestes modalitats, les vendes cauen en tots dos casos un 30%. Finalment, 223 pisos eren de venda lliure i 26 en règim protegit.

Tarragona registra un repunt de les vendes de nova construcció

Malgrat que també a Tarragona cauen, en termes generals, un 6% les vendes de pisos el febrer, és la única demarcació que registra un modest repunt de les compravendes dels pisos de nova construcció. En total el febrer van canviar de mans 800 immobles, 51 menys que un any abans.

El percentatge és negatiu pels mals resultats dels pisos de segona mà, en què les vendes van descendir un 17% respecte el 2011. Els pisos d'obra nova, en canvi, registren un petit repunt de les vendes, amb un augment del 5,5% respecte un any abans. Així, dels 800 pisos venuts, 364 van ser de segona mà mentre que una mica més, 436, van ser pisos de nova construcció.

Un 32% menys de vendes a l'Estat

Al conjunt de l'Estat, les vendes van caure un 32% el febrer, amb un total de 30.745 transmissions d'habitatges registrades. El mercat acumula en els dos primers mesos de l'any un descens del 29% de les vendes. També en aquest cas, cauen tant les compravendes dels pisos de segona mà, un 37% anual, com els de nova construcció, un 26,5%.

Dels 30.745 habitatges venuts el passat mes de febrer, 16.447 van ser de nova construcció i 14.298 de segona mà. Respecte la seva modalitat de venda, la majoria, 26.304, eren de renta lliure, i només 4.441, en règim protegit.