El servei de teleassistència arribarà gairebé a 6.000 usuaris i cobrirà més del 91 % dels municipis

Enguany, la Diputació destinarà 462.853 euros a la teleassistència per completar-ne el desplegament fins als 5.787 usuaris

La bona acollida de la teleassistència entre la població queda reflectida en les més de 129.310 trucades que va atendre el servei durant el 2011, xifra que significa una mitjana de 354 trucades al dia, i en les 243 sol·licituds noves que s'han rebut només durant aquest mes de març.

Xavier Soy ha destacat que “la teleassistència és un servei públic, un recurs del catàleg de serveis socials de la Diputació que es pot sol·licitar als serveis socials del cada ajuntament”. Per continuar-lo potenciant, s'ha previst un ampli pla de difusió del servei dirigit a ajuntaments, consells comarcals i consorcis de benestar social. En el que portem d'any, s'han fet ja 9 sessions informatives a diversos municipis.

El servei de teleassistència, des de la seva posada en marxa fa cinc anys: ha passat de 1.960 el 2008, a 4.295, el 2011, el que suposa un increment del 120 %. Aquests gairebé 4.300 beneficiaris representen un grau de cobertura del 4,32 % de la població de més de 65 anys de les comarques de Girona. El vicepresident, Xavier Soy, ha explicat que “des de la Diputació continuarem treballant per tal de fer possible que el servei arribi a totes aquelles persones que el necessitin”.

Per la seva banda, la diputada d'Acció Social, Imma Colom, s'ha referit al servei com “una eina que permet a les persones envellir dignament a casa seva i a l'entorn”, i ha subratllat la voluntat de la Diputació de continuar destinant esforços “per a un creixement real de la teleassistència, evitant les llistes d'espera i establint línies de coordinació amb els serveis socials dels municipis”.

Les persones beneficiàries del servei de teleassistència tenen la tranquil·litat que un equip de professionals vetlla en tot moment per la seva seguretat, i que només prement un botó són ateses. A més, ha incorporat el servei de custòdia de claus per aquells usuaris amb famílies que viuen allunyades del seu domicili.

Per ser beneficiari d'aquest servei només cal adreçar-se als serveis socials de l'ajuntament de cada municipi i disposar de línia de telèfon fix al domicili.