Blanes saldarà un deute pendent des de 2008 amb una empresa de gairebé 10 milions d'euros

El consistori valora de forma positiva el pla del Ministeri però reconeix que obliga a una "austeritat extrema" de les despeses en els pròxims anys

El reial decret que regula els mecanismes de pagament de les factures pendents a proveïdors dels ajuntaments, també contempla les factures relacionades amb litigis judicials i des del consistori es va valorar com a una "oportunitat" per saldar el deute que tenia amb l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente S.A (FCC) des de l'any 2008. Els responsables de l'empresa també ho van valorar en els mateixos termes i per això s'ha aconseguit un acord que posa fi a un litigi que podria haver arribat a costar uns 14 MEUR, segons càculs de l'equip de govern, en cas d'haver-se resolt finalment per la via judicial.

L'empresa era l'encarregada de la neteja i recollida d'escombraries de Blanes des del 1995 fins al 2010, quan el servei va ser traspassat al Consell Comarcal de la Selva. Per desavinences entre Ajuntament i l'empresa, el deute pendent i la reclamació dels interessos de demora estava en mans del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona però tot això ha quedat enrere amb l'acord a què s'ha arribat.

La xifra del deute aprovat per unanimitat

La Comissió Especial de Comptes, formada per tots els grups polítics representats a l'Ajuntament, han aprovat per unanimitat els números inclosos en l'informe favorable de l'interventor general de l'Ajuntament que valoren el total de factures pendents a l'empresa en 9,933.397,23 euros. Una xifra que no només reconeix el valor de les factures pendents de pagar sinó que també ha servit perquè FCC renuncïi al cobrament dels interessos de demora.

La resta de factures incloses a la llista

Les factures de la FCC són el gruix més important de les incloses en la llista que aquest dijous s'ha enviat al Ministeri d'Hisenda per poder-se acollir al crèdit a deu anys. L'import total d'obligacions pendents de Blanes fins al 31 de desembre del 2011 ascendeix a 13,988.363 euros, on hi ha un total de 1.219 factures que corresponen a 272 proveïdors, si bé el consistori preveu pagar factures "menors", per un valor total de 60.000 euros, en els pròxims dies, amb l'objectiu de reduir el nombre total d'expedients.

Per altra banda, el deute acumulat també inclou les factures d'altres organismes municipals, que són les següents: el Patronat Municipal de Turisme amb 49 factures de 22 proveïdors valorat en més de 36.000 euros; Mitjans de Comunicació Municipals de Blanes S.A per un import de gairebé 19.000 euros repartits en 47 factures d'onze proveïdors. Això suma un total de 14,043.354,31 euros.

A banda de les de FCC, la majoria de les factures daten dels mesos de març fins al juliol, donat que el consistori paga als seus proveïdors amb un termini de mitjana d'uns 7 o 8 mesos, si bé es prioritzen els pagaments a empreses de menor capital, com ara cooperatives, així com ara serveis bàsics com els socials.

Un crèdit acompanyat d'un pla d'ajustament sever a deu anys

Marigó ha reconegut que el 'pla Montoro' és positiu perquè facilita el cobrament de les empreses que fa molt de temps que tenen pendent cobrar, alhora que "alleugera" la tresoreria municipal. Ara bé, recorda que el fet d'acollir-se al crèdit, també implica l'aprovació d'un pla d'ajustaments a 10 anys que ja preveu que serà "dur" i gens fàcil. I és que els diners que es reben per pagar factures després "s'ha de tornar" i en el cas de Blanes, representarà haver de pagar 800.000 euros en el primer i segon any, i a partir del tercer, 2,5 MEUR. I afegeix, "des d'avui hem d'aplicar una política d'austeritat econòmica extrema" per tal de poder "quadrar els números".

Per altra banda, recorda que l'"aval" del Ministeri d'Hisenda en cas d'incomplir el retorn del crèdit és de molt fàcil aplicació: deixar d'enviar els 6 MEUR que envia en concepte d'impostos recaptats a la ciutat cada any.

En un ple d'abans del 31 de març caldrà aprovar el pla d'ajustament, que ha de contemplar els ingressos dels deu anys i les despes i per tant ha de ser molt equilibrat. Si Madrid hi dóna llum verd, el crèdit arribarà. Però si per contra, tomba algun aspecte o posem per cas, no aprova el deute amb FCC ja hi ha un 'Pla B'. L'empresa s'ha avingut a demanar un crèdit -l'Ajuntament no pot perquè està massa endeutat, valorat en un 94%- amb unes condicions molt similars al pla del Ministeri d'Hisenda, com és un préstec a 10 anys, amb un euríbor d'un 6% i amb un temps de carència dels primers 19 mesos.

El deute de la Generalitat

Blanes calcula que el Govern els deu més de 3 MEUR i calcula que només podrà percebre l'avançament de la Diputació de Girona, anunciat fa uns dies, per un valor de 190.00 euros, donat que només es poden acollir al concepte del Fons de subvenció general de la Generalitat.