Tossa encarrega la reordenació dels habitatges d’ús turístic

El consistori té comptabilitzats 1.411 habitatges d’aquestes característiques

L’Ajuntament de Tossa vol modificar el Pla Especial d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT’s) vigent amb l’objectiu de concretar per a cada àmbit de la població les condicions particulars en les que aquesta activitat es podrà dur a terme.

Amb aquest objectiu ha contractat un despatx amb experiència especialitzat en la tramitació de figures de planejament derivat, donat que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics i jurídics necessaris per abordar aquesta problemàtica. Concretament, s’ha contractat a l’empresa TESEU per 16.500 euros perquè faci la reordenació dels habitatges d’ús turístic.

I és que, segons dades de l’Oficina de Turisme, l’ajuntament té comptabilitzats 1.411 habitatges d’aquests característiques amb una capacitat per a 9.000 persones que, de mitjana, fan una estada de 7 dies a la població. Cal recordar que els HUT’s són aquells habitatges ja moblats i dotats per a la seva ocupació immediata, llogats per estades de temporada que no superen els 31 dies.

Des de l’aprovació l’any 2016 del Pla Especial d’Habitatge d’Ús Turístic de Tossa, la demanda d’aquest tipus d’activitat no ha parat de créixer (amb una mitjana del 21% anual amb un últim any del 35% de creixament) i, des de l’Ajuntament, es manifesta la necessitat d’impulsar alguna mesura per tal de completar la regulació existent i ordenar l’oferta, anticipant-se a possibles problemes potencials de convivència. I és que s’ha detectat que aquesta activitat pot generar problemes especialment quan conviu en un mateix edifici amb veïns habituals, problemàtica que s’aguditza si són immobles amb manca d’aïllaments acústics, espais comuns no adequats i quan no es disposa d’una gestió professionalitzada de l’activitat.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament ha optat per reordenar i regular urbanísticament tant les condicions d’implantació i exercici de l’activitat com la localització dins el terme municipal amb l’objectiu d’assolir l’equilibri entre el dret a realitzar l’activitat i la garantia d’una vila sostenible. Per aquest motiu, es modificarà el pla especial vigent i es determinarà per cada sector de la població les condicions amb les que aquesta activitat es podrà portar a terme. De moment, s’ha suspés el fet de donar noves llicències d’habitatges d’ús turístic en tot el terme municipal, i ara ja es contracta l’empresa especialitzada que ha de fer la reordenació.

El regidor d’Urbanisme, Ramon Gascons, recorda que "comptarem amb els professionals del sector per a millorar la situació actual perquè entenem que fan molt bona feina. Volem acabar amb les pràctiques il·legals que suposen una clara competència deslleial a qui fa bé la seva feina. Hem d'exigir rigor, professionalitat, seriositat i qualitat en el producte, i el pas necessari per a poder arribar aquí és crear una ordenança reguladora que s'adapti a les necessitats de Tossa".