El Govern reestructura els òrgans administratius de la Delegació de Girona abans de la posada en marxa del nou edifici

El nou equipament estarà situat on antigament hi havia l'Hospital Santa Caterina de Girona

La gerència de l'Àrea de Serveis Comuns coordinarà, en primer lloc, tot el personal i serveis comuns, i la gestió i el manteniment de tot l'edifici. D'aquesta manera, serveis que fins ara estaven adscrits a cada departament passaran a formar part d'una única unitat, i permetran així un estalvi considerable de temps en les gestions del dia a dia.

En segon lloc, coordinarà l'Oficina d'Atenció Ciutadana, és a dir, els processos de gestió que ofereixin un servei a la ciutadania eficaç i eficient. De fet, esdevindrà l'única oficina de la Generalitat a Girona, que atendrà qualsevol tipus de consulta a l'Administració, de les 29 oficines especialitzades que hi ha actualment. L'edifici únic de la Generalitat a Girona iniciarà el període de trasllats de tots els departaments el mes d'abril i es preveu que tot el procés s'acabi al mes de juny.

La posada en marxa del nou edifici de la Delegació del Govern a Girona, situat a l'antic Hospital de Santa Caterina, esdevé la primera experiència d'un edifici corporatiu i multidepartamental en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i servirà per impulsar un model organitzatiu caracteritzat per la prestació centralitzada de serveis comuns. D'aquesta manera, la principal novetat pel ciutadà serà que les relacions amb l'administració seran molt més fàcils a l'hora de fer qualsevol tràmit que exigeixi visitar la seu de més d'un departament.