El nombre d'efectes comercials impagats a la demarcació de Girona al novembre va baixar el 4,53%

Els bancs van registrar 4.388 efectes comercials impagats, per un import total de 5.897.189 euros.

Els bancs de la demarcació de Girona van registrar 4.388 efectes comercials impagats, el 65,63%, per un import total de 5.897.189 euros, el 63,15% del total. Això representa que el valor mitjà impagat és de 1.344 euros.

Les caixes d'estalvis de la demarcació van registrar 2.218 efectes comercials impagats, el 33,55% del total, per un import de 3.420.726 euros, el 36,63% del total. Això representa que el valor mitjà de l'efecte comercial impagat va pujar a 1.542 euros. Finalment, les cooperatives de crèdit van registrar 4 efectes comercials impagats, el 0,06% del total, per un import de 20.918, el 0,22%. Això va deixar el valor mitjà de l'efecte impagat a les cooperatives de crèdit en 5.229 euros.

El nombre d'efectes comercials impagats ha pujat el 5,89% el novembre passat, fins els 138.969, si ho comparem amb el mateix mes de l'any anterior. Per contra, el valor dels efectes impagats en el mateix període ha disminuït d'un 38,59%, fins els 171.626.675 euros. El percentatge d'efectes impagats sobre els vençuts se situa en el 4,8%. L'import mitjà dels efectes impagats és de 1.235 euros. Els bancs acumulen el 77,32% dels efectes impagats, les caixes el 22,57% i les cooperatives de crèdit el 0,11%. Per demarcacions, Barcelona acumula 125.825 efectes impagats; Lleida, 3.020 i Tarragona, 3.514.