El 2020 comença a Girona amb menys morts en carretera que l'any passat

En el comput global a Catalunya s'han incrementat els sinistres

Des de l’1 fins al 31 de gener d’enguany, 10 persones han mort en 8 accidents mortals a les carreteres catalanes. El nombre de víctimes mortals representa un augment del 25% respecte el mateix període de l’any passat, en el qual van perdre la vida 8 persones. Pel que fa a les xifra d’accidents mortals, aquesta es manté estable respecte el 2019.

Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, destaca que el 70% han estat en cap de setmana o festiu (7 de les 10 víctimes mortals), i d’aquestes, 5 es van produir en dissabte. La concentració d’accidents mortals en cap de setmana és una tendència que es manté des de l’any passat.

Pel que fa als col·lectius vulnerables, durant aquest mes de gener han mort un ciclista i un vianant. En canvi, no ha mort cap motorista, quan en el mateix període del 2018 en van morir dos.

Quant a l’edat de les víctimes mortals, la franja d’edat que ha sumat més morts a la carretera és la de més de 65 anys, amb 4 víctimes. No obstant, el grup de 45 als 54 anys també augmenta, amb 3 víctimes mortals.

Menys morts a Girona

Pel que fa a les víctimes mortals per demarcacions, Barcelona encapçala la llista del nombre de morts, amb 6 de les 10 víctimes mortals a Catalunya. Aquests 6 morts suposen, de fet, un augment considerable respecte el mateix període de l’any passat, en què només va perdre la vida una persona en aquesta demarcació.

Girona i Lleida comencen l’any amb menys morts a la carretera que el 2019. Concretament, a Girona s’ha passat de 3 víctimes mortals al gener de 2019 a una víctima enguany; a Lleida, hi va haver 2 morts el gener de l’any passat i enguany no s’ha produït cap víctima mortal. Per últim, la demarcació de Tarragona, amb 3 víctimes mortals, experimenta un lleuger augment en la xifra de morts, amb 1 mort més respecte l’any passat.