La unitat de treball social de l'Albera Salut ha doblat el nombre de visites respecte el 2010

Els responsables atribueixen l'augment a la "proximitat" del servei que permet "fer aflorar" casos que són difícils de detectar com ara els maltractaments

Des que l'any 2004 es va posar en marxa, la unitat ha registrat un total de 2.548 visites, i aquest 2011 ha arribat a una xifra rècord, 517 visites fins al mes de novembre sense comptar els casos que atendran durant el mes que falta per acabar l'any. Aquest augment s'explica sobretot pel tracte personal i de proximitat que reben els usuaris i que ha permès fer "emergir" les necessitats i limitacions d'alguns pacients. Així ho reconeix el director d'Albera Salut, Lluís Martínez, que explica que l'"entrada a les cases dels sanitaris permet detectar les dificultats i també dóna una confiança als usuaris perquè van de la mà del metge que coneixen de tota la vida i això hi ajuda".

Un altre dels factors que hi ha tingut a veure, al seu entendre, és el treball en equip i l'atenció "integral" que pretenen donar des d'aquest centre, gestionat com a entitat de base associativa i dotat amb un equip professional de 7 metges, 1 pediatra, sis infermeres i 2 auxiliars. El pes del servei es troba a mans de la treballadora social, Marta Ballester, que explica que molts casos s'han pogut detectar gràcies al treball en equip. A tall d'exemple, explica que un dels 10 casos registrats de maltractament a una persona gran es va poder veure durant l'atenció mèdica del pacient.

Per altra banda, considera que aquest contacte directe permet "desestigmatitzar" problemàtiques que serien molt difícils de detectar, especialment en l'entorn rural i la disseminació de la població dels catorze municipis que atenen. "Venir aquí no estigmatitza i poden demanar ajuda", apunta Ballester.

Entre els aspectes a millorar, hi hauria el d'anar més coordinats amb Serveis Socials, que és qui acaba resolent els casos o tenir més capacitat per poder arribar fins al final del procés. Això permetria anar més enllà del seguiment i poder escurçar els tràmits que a vegades s'allarguen més de l'habitual per culpa del procés burocràtic.

Els problemes d'una població envellida

La majoria dels pacients que són atesos per la Unitat de Treball Social (UAT) tenen malalties cròniques i amb limitacions físiques, psíquiques i socials, a banda de patir malalties neurodegeneratives. Això es deu a l'envelliment de la població que atenen. Dels 7.000 usuaris potencials que hi ha en aquesta àrea bàsica, més del 20% tenen més de 65 anys i només les persones que tenen més de 90 anys són gairebé un centenar.

El perfil dels usuaris fa que entre les gestions més nombroses que han hagut de fer durant el 2011 figuri la tramitació de la Llei de la dependència (64 casos), l'assessorament i informació sobre el procés a seguir per fer un testament vital (11 casos), o suport emocional davant situacions de pèrdua o malalties greus (7 casos) per citar alguns exemples. Pel que fa al programa d'atenció domiciliària, a dia d'avui compta amb un total de 84 pacients.

Els efectes de la crisi

De moment, tenen els mitjans per poder donar atenció al que anomenen les 'situacions de malestar psicosocial' que sorgeixen però són conscients que "la bola es va fent més gran" perquè la població va envellint any rere any. També alerten del perill que les administracions suprimeixin els ajuts a la dependència. Per Ballester, la llei de la dependència ha permès posar al descobert casos de persones que tenien unes necessitats difícils d'assumir en l'àmbit familiar, per motius personals o de limitacions econòmiques, que han sol·licitat un cuidador extern per fer-hi front. "Si s'acaben aquests ajuts, serà molt complicat per moltes famílies", assenyala.

Els únics que s'autogestionen de tota la demarcació

Una altra de les peculiaritats de l'Albera Salut és que és una de les 11 Entitats de Base Associativa (EBA) que gestionen centres d'atenció primària a Catalunya i els únics a la demarcació de Girona. En el seu cas, gestionen catorze consultoris locals de l'Alt Empordà, des de l'any 2002 que van guanyar els dos concursos públics. Des de llavors, asseguren que aquesta fórmula està donant bons resultats. El seu director explica que el personal està molt motivat i implicat amb el projecte i això els usuaris ho noten, ja que tenen una bona atenció i no hi ha llistes d'espera.

El seu funcionament, però, no ha quedat al marge de les retallades i de fet, els treballadors han acceptat reduir-se el sou fins a un 15% per tal d'evitar acomiadaments o reduir serveis. "No estem contents per les rebaixes del sou però esperem temps millors", conclou Martínez.