El Claustre de la UdG aprova per majoria l'informe anual de la rectora Anna Maria Geli

El Claustre també ha aprovat el reglament de Règim Electoral del Claustre Universitari que inclou un nou sistema de votació electrònica

Avui, la rectora de la Universitat de Girona, Anna Maria Geli, ha exposat davant el Claustre Universitari de la Universitat de Girona - l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària -el seu informe anual i les accions de govern realitzades durant aquest any 2011. La regidora ha destacat que les iniciatives portades a terme durant aquest any han estat marcades per la "restricció pressupostària imposada" i la voluntat de treballar per una "universitat de primer nivell tot i les difícils circumstàncies".

Durant l'exposició oral de la rectora, Anna Maria Geli ha fet referència a l'exercici de "rendició de comptes" al voltant dels cinc àmbits del Pla Estratègic 2008-2013 basats en la creació i transferència de coneixement, docència i aprenentatge, la universitat com a referent social, comunitat, gestió i organització de recursos. Anna Maria Geli ha ressaltat les actuacions portades a terme durant aquest any tot i les "dificultats des del punt de vista econòmic".

La rectora ha destacat els avenços aconseguits amb la modificació dels Estatus aprovada pel Claustre ara fa un any, la renovació dels estudis de tercer cicle amb l'Escola de Doctorat, el impuls en projecció exterior amb l'establiment d'aliances amb les universitats del sud de França i el reconeixement de la UdG com a Campus d'Excel·lència Internacional d'àmbit regional europeu pel projecte Campus Euromediterrani del Turisme i l'Aigua (e-MTA). Aquest campus -impulsat juntament amb la Universitat de les Illes Balears, el CSIC i l'ICRA - tenia com a objectiu impulsar la recerca, el desenvolupament i les possibilitats de creació d'ocupació en els sectors econòmics vinculats a l'entorn de la sostenibilitat turística i de gestió de l'aigua.

Cinquè informe aprovat pel ClaustreUniversitari

Aquest és el segon informe anual que la rectora sotmet a aprovació des de la seva reelecció l'any 2009 i la cinquena aprovació que realitza el Claustre des del inici del mandat de Anna Maria Geli el desembre del 2005. En aquest cas, l'informe anual ha estat aprovat amb 60 vots a favor.

Durant aquesta sessió ordinària el Claustre de la UdG també ha aprovat la modificació del reglament del Claustre, que afecta als aspectes normatius de les normes de rang superior com la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Universitats (LOMLOU) i la modificació del reglament de règim electoral del Claustre Universitari per adequar-los als mitjans i a les seves necessitats actuals. Amb aquesta modificació s'actualitzaran aspectes com el sistema de votació electrònica.

L'òrgan universitari també ha aprovat la proposta de la coordinació del Consell d'Estudiants a través dels claustrals d'aquest sector de la comunitat universitària, per tal que, en cas que hi hagin tres absències injustificades al Claustre, la Mesa pugui proposar el cessament i substitució.