Vídeos

Tura visita la futura presó de Figueres

La consellera de Justícia ha visitat la presó del Puig de les Basses que podria entrar en servei a finals de 2010. Montserrat Tura ha explicat que un dels objectius és reduir l'impacte paisatgístic.