'Girona, Temps de Flors' 2013

Per a més informació: http://www.aragirona.cat/noticia/158679/ja-es-temps-de-flors-a-girona-inauguracio