Capturen amb electricitat els peixos de l'Onyar a Girona