A les portes del fòrum ciutadà del TAV

 Dimecres que ve, 16 de març, celebrarem, finalment, el fòrum ciutadà de les obres del TAV promès per l'alcaldessa durant la celebració de l'Audiència pública del passat gener.
 
Curiosament,  va insistir en vàries ocasions, que seria un fòrum 'obert' (només) a totes les entitats 'que prèviament sol·licitin ser convocades' i on les organitzacions polítiques no hi serien convidades. Ja em perdonaran,  però amb aquestes 'condicions' es poden imaginar quin grau de 'participació'  es pot esperar si, a més, aquesta sol·licitud prèvia exigida a les entitats,  no  ha estat publicada ni anunciada als mitjans de comunicació i s'han fet arribar a les entitats… Inicialment via correu ordinari! (posteriorment, i a proposta nostra, pel correu electrònic de cada entitat -i no dels seus responsables com si es fa normalment-)
 
Va ser la nostra associació de veïns la que públicament (i en solitari)  va demanar que les organitzacions polítiques no només havien de poder participar-hi sinó que era del tot necessari que ho fessin! Dubto que fos per fer-nos cas, però, evidentment,  els partits que molt possiblement tindran la responsabilitat de gestionar el dia a dia de les obres del TAV podran ser presents al fòrum.
 
Avui tinc a les mans el 'Reglament d'organització i funcionament del fòrum ciutadà de Girona' enviat fa tot just  una setmana (només a les entitats que prèviament ens varem 'donar d'alta' al fòrum) amb la intenció de discutir-lo i aprovar-lo a la primera jornada del fòrum.

No  se'ns escapa que, si a la primera jornada del fòrum hem de discutir i aprovar el reglament, i la periodicitat de l'esdeveniment és trimestral,  de poques coses del TAV podrem parlar... després vindran les eleccions... canvi de govern municipal, noves cares, nous responsables... 'qui dia passa, any empeny'.

És clar que sempre els podem donar la confiança (que ells mai ens han tingut) i aprovar-lo sense masses esmenes, per poder 'anar per feina' (que és el que fa dos anys que reclamem).
 
Però, segur que ens ho podem permetre?
 
Hi ha una expressió que, per vergonya dels polítics, és prou clara:  'si no vols que un tema s'esclareixi cal crear una comissió parlamentària'… pretenen fer del fòrum un espai buit de contingut, buit de garanties... buit d'esperança pels que fa anys que exigim informació.
 
Es generalitzen les funcions de la participació (es pot parlar de tot i qualsevol 'afer públic municipal') , es blinden les estructures orgàniques per tenir-ne el control (presidència, vicepresidència i secretaria en mans de l'equip de govern) , s'acota i minimitza la representativitat ciutadana (dos membres per entitat -prèviament donada d'alta per un procés que no s'ha promogut com cal i per tant no es coneix prou-), i es dona potestat extraordinària als de sempre per fer i desfer, convocar i 'encomanar' temes per 'imperatiu legal' (mentre a la resta  se'ns lliga de mans amb les 'excuses democràtiques' de l'acord de la tercera part dels membres!)
 
És a dir, aquells a qui varem haver d'obligar a celebrar l'audiència pública, que, malgrat tot,  no varen contestar pràcticament cap de les preguntes formulades, que continuen sense tirar endavant cap dels compromisos per promoure l'accés a la informació dels ciutadans... ara pretenen decidir quan ens hem de reunir, de què hem de parlar, qui pot venir a parlar i a qui i què podem preguntar (i,per tant,  ens mereixem saber!)
 
Sigui pel que sigui, a la senyora alcaldessa i a la regidora responsable no els interessa parlar del TAV, de les obres i de les afectacions... ni tampoc que ningú en parli!
 
Sigui com sigui aconseguirem que les coses canviïn! I que abans de marxar assumeixin responsabilitats!